Normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

Er zijn 600 meerderjarige vluchtelingen die onderwijs volgen. Circa 75 procent van hen gaat naar het voortgezet onderwijs. Bijna 20 procent volgt een mbo-opleiding en iets meer dan 3 procent doet een opleiding in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit een brief die minister Bussemaker naar de Kamer heeft gestuurd. Dit meldt Scienceguide.

De peildatum van deze cijfers was 1 april 2016. Minister Bussemaker schrijft dat een groot deel van de vluchtelingen zonder diploma instroomt op het laagste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. “Leerlingen zonder diploma van de middelbare school komen al snel in de entree-opleiding van het mbo terecht komen, terwijl zij misschien wel de capaciteiten hebben om een hogere opleiding te volgen.” 
 
Volgens de minister worden in een aantal gemeenten goede initiatieven genomen om mensen aan werk te helpen, of een goede opleiding aan te bieden. De minister ziet ook dat het hoger onderwijs zelf veel initiatieven neemt om deze vluchtelingenstudenten te faciliteren en te zorgen voor een zo’n soepel mogelijke overgang naar het onderwijs. “Instellingen in het hoger onderwijs nemen zelf veel initiatieven. Zo organiseren zij colleges  buiten de reguliere lessen om en verzorgen zij taalcursussen.” Knelpunten voor studenten in het hoger onderwijs worden in kaart gebracht, en samen met het onderwijsveld wordt gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids