Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

De studenttevredenheid over de opleiding is hoog en groeit licht. 60 procent van de studenten aan hogescholen is tevreden over de inhoud van de opleiding, ten opzichte van 58,3 procent in 2015. Van studenten aan de universiteit is zelfs 72,4 procent tevreden over de inhoud van de opleiding, ten opzichte van 71,9 procent in 2015. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). Dat meldt Studiekeuze123.

Binnen hogescholen is 80,3 procent van de eerstejaars studenten tevreden over de opleiding in het algemeen. In 2015 was dit 77,7 procent. Bij universiteiten in 2016 is 84,9 procent van de eerstejaars tevreden ten opzichte van 84,3 procent in 2015. De inhoud van de opleiding wordt door eerstejaars in 2016 beoordeeld met een 3,69 voor het hbo en met een 3,82 voor het wo. De tevredenheid van eerstejaars hbo-studenten over de aansluiting van de opleiding met het beeld dat ze van tevoren hadden van de studie is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar: in 2016 is 68,9 procent ten opzichte van 67,3 procent in 2015. Binnen de universiteiten is van de eerstejaars studenten 74,3 procent tevreden over dit onderwerp ten opzichte van 74,6 procent in 2015.

De lichte daling in het wo en de kleine stijging in het hbo gelden ook voor de tevredenheid over de mate waarin de opleiding aansluit op de vooropleiding. 52,4 procent van de eerstejaars hbo-studenten is hierover te spreken (2015: 51,5 procent) ten opzichte van 64,4 procent van de eerstejaars wo-studenten (2015: 65,6 procent). 74,7 procent van alle studenten is tevreden over wat er tijdens een stage wordt geleerd, de begeleiding vanuit de stageplek en de mate waarop de stage aansluit bij de rest van het onderwijs. Maar over de kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding en de manier waarop zij voorbereid worden zijn zij veel kritischer: slechts 34,6 procent van alle studenten is hierover te spreken.

Hbo-studenten blijken vooral ontevreden over het tijdig bekendmaken van (wijzigingen in) de studieroosters. Wo-studenten zijn vooral kritisch over de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact dat ze hebben met de beroepspraktijk. Sinds 2013 is de tevredenheid van studenten over de manier waarop instellingen resultaten uit evaluaties gebruiken sterk gegroeid (39 procent is hierover tevreden in 2016 ten opzichte van 31,8 procent in 2013). Ook wordt er steeds beter op klachten gereageerd volgens de studenten: 43,1 procent in 2016 ten opzichte van 35,4 procent in 2013. 

De factsheet hbo is hier te bekijken. Het overzicht van de universiteiten hier.

© Nationale Onderwijsgids