Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

De stad van de toekomst is één van de onderwerpen die centraal staan tijdens de EU-top, die momenteel plaats vindt in Amsterdam. Tijdens deze top bouwen honderden nationale en internationale studenten samen met kunstenaars en professionals een zelfvoorzienende samenleving op de kop van het Java-eiland, de FabCity Campus. De Hogeschool van Amsterdam is kernpartner van de FabCity Campus. Dat meldt Hogeschool van Amsterdam.

In elf gebieden in Amsterdam gaan studenten van verschillende hogescholen en universiteiten vanuit hun reguliere onderwijs aan de slag met tien thema’s die gaan over de slimme, duurzame en leefbare stad van de toekomst. Zo gaat een groep van 28 internationale studenten van de minor Human Rights and Civil Society in meerdere gebieden community based onderzoek doen naar onderwerpen die bewoners zelf aandragen. De kennis en inzichten uit de elf gebieden komen samen op de FabCity Campus, de tijdelijke stad die van 11 april tot 24 juni wordt gebouwd op de Kop van het Java-eiland. De Hogeschool van Amsterdam verzorgt vier paviljoens op dit eiland; het Learning Lab en drie Wikkelhuizen.

Met deelname aan de FabCity Campus wil de hogeschool de verbinding met de stad Amsterdam benadrukken en de samenwerking met nationale en internationale kennisinstellingen versterken. Daarnaast wil de HvA zich voorbereiden op het onderwijs van de toekomst door de studenten en docenten innovatieve vormen van onderwijs te bieden en hen te laten ondervinden wat deze vorm van samenwerken oplevert.

De FabCity Campus maakt deel uit van ‘Europe by People’, het culturele programma rondom net Nederlands voorzitterschap, van de Raad van de Europese Unie dat in november van start is gegaan. De Hogeschool van Amsterdam is samen met Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) één van de kernpartners van dit programma en geeft mede vorm aan de FabCity Campus. Andere partners zijn onder meer AHK, HKU, Saxion, InHolland, Sandberg Instituut, Willem de Kooning Academie, Wageningen University en TU Delft.

© Nationale Onderwijsgids