Normal_ho-tour_iarts

Maastricht is een bijzondere kunstopleiding rijker: de nieuwe hbo-opleiding iArts van Zuyd Hogeschool. iArts heeft maandag 14 december 2015 als eerste interdisciplinaire kunstopleiding op hbo-niveau in Europa een formele accreditatie gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dat meldt Zuyd Hogeschool. 

De NVAO spreekt haar waardering uit voor iArts als innovatieve opleiding die bewust de crossovers en verbindingen opzoekt tussen de kunsten en ontwikkelingen in een veranderende samenleving. “Zuyd Hogeschool heeft een opleiding ontwikkeld die op een interessante manier ingrijpt in wat momenteel in de maatschappij en kunst aan de hand is en die studenten voorbereidt daarin positie in te nemen”, aldus de onderwijsaccreditatie-organisatie.

Hiermee is de eerste Europese Interdisciplinary Arts hbo-opleiding een feit en bouwt Maastricht verder aan het profiel van een internationale kennisstad. De NVAO heeft de Bachelor Interdisciplinary Arts goedgekeurd. De Master iArts is momenteel in ontwikkeling.

De internationale iArts-student zet nieuwe vormen van onderzoek in om huidige en toekomstige thema’s vorm te geven. Hij doet dit aan de hand van artistieke vaardigheden, benut inzichten uit de wetenschap en zet hedendaags ondernemerschap in. Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan de situatie rondom de herinrichting van het gebied rond de A2; de consequenties voor de bewoners van de ondertunneling, het samenvoegen van verschillende wijken, de veranderingen van hun woon- en leefomgeving zijn de onderwerpen waar de studenten onderzoek naar doen en waar zij artistieke interventies voor ontwikkelen en uitvoeren.

De A2, maar bijvoorbeeld ook de voortschrijdende robotisering en de vluchtelingenproblematiek zijn voorbeelden van actuele issues die iArts in haar projecten vertaalt. De opleiding reageert daarmee op de sterke behoefte van een complexe maatschappij om tot nieuwe inzichten en meer verbindingen te komen.

© Nationale Onderwijsgids