Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Om het vak docent aantrekkelijker te maken moet het systeem van lerarenopleidingen op de schop. Dat willen de VVD en de PvdA. Zo zouden afgestudeerden van het hbo of de universiteit direct voor de klas moeten kunnen, zeggen Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Loes Ypma (PvdA) tegen NU.nl.

Het wordt nu "maximaal onaantrekkelijk" gemaakt voor universitair studenten en hbo'ers om voor het vak van leraar te kiezen, zegt Duisenberg. Volgens de huidige regelgeving moeten universitair studenten die in het voortgezet onderwijs willen werken als docent na hun bachelor en master nog verplicht een lerarenopleiding doen. Duisenberg stelt dat deze opleidingen weinig ambitieus en inspirerend blijken.

De roep om meer en kwalitatief sterke docenten is groot. Toch worden ook voor hbo'ers die een andere opleiding dan de lerarenopleiding hebben gedaan teveel hordes opgeworpen, vindt de VVD'er. Daarom willen de partijen dat de afgestudeerde hbo en universitair studenten direct voor de klas kunnen staan en door de school worden begeleid om hun lesbevoegdheid te halen. De studenten zouden daarnaast toegespitste scholing didactiek en pedagogiek moeten volgen, mogelijk al tijdens hun bachelor of master. Dit systeem zou ook een oplossing kunnen zijn voor zij-instromers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

Ypma stelt dat de opleiding aantrekkelijker moet worden, omdat de kwaliteit van de docenten verbeterd moet worden en er ook enorme tekorten komen in het onderwijs. Bovendien wil de PvdA'er dat mensen die al in het onderwijs zitten een versneld traject kunnen doen om hun bevoegdheid te halen. Daarnaast wil Ypma dat afgestudeerde pabo-studenten ook een verkort traject kunnen volgen als zij les willen geven in het voortgezet onderwijs, omdat zij al didactische en pedagogische vaardigheden bezitten.

© Nationale Onderwijsgids