Normal_cochleair_implantaat_hoorimplantaat_slechthorend_doof

Het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen gaat in samenwerking met de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een muziekrevalidatieproject opzetten voor jongvolwassen dragers van een Cochleair Implaat (CI). Een CI is een hulpmiddel voor zeer ernstig slechthorenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat muziek een gunstig effect heeft op de geluidwaarneming  bij mensen met een implantaat. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

In het project krijgen dragers van een CI instrumentale muzieklessen aan het Prins Claus Conservatorium. Het lectoraat Lifelong Learning in Music doet onderzoek naar de aanpak van muzieklessen met deze doelgroep. De afdeling KNO van het UMCG onderzoekt de effecten van het bespelen van een instrument op het horen en spreken.
Een cochleair implantaat (CI) bestaat uit een uit- en een inwendig deel en zorgt ervoor dat dove kinderen en volwassenen weer iets kunnen horen door de gehoorzenuw elektrisch te stimuleren. Na het operatief plaatsen van een CI volgt een intensief revalidatietraject waarin dragers begeleid worden in het leren horen met een CI onder meer met logopedie. De kwaliteit van de geluids- en spraakwaarneming is echter anders dan bij goedhorenden.
De verwachting is dat het integreren van muziek in het revalidatieproces verbetering kan opleveren in spraak verstaan, in emotieherkenning en op het psychosociale vlak.
Twee maal per jaar zal een groep van steeds vier jongvolwassenen dragers van een CI op het conservatorium muziekles volgen. De lessen worden gegeven door conservatoriumstudenten en alumni in een serie van twaalf wekelijkse lessen van een uur. De muzieklessen met de eerste groep gaan van start na de herfstvakantie en de tweede groep krijgt les krijgen in het voorjaar van 2016.

© Nationale Onderwijsgids