Normal_vlag_duitsland

De grensprovincies roepen het kabinet op om meer te investeren in de relatie met Duitsland. Met betere weg- en spoorverbindingen, een internationaal energienetwerk en grensoverschrijdend onderwijs moet werken en investeren over de grenzen aantrekkelijker worden. Dat melden gemeente Den Haag en provincie Limburg. 

Randvoorwaarde is een verbetering van de weg- en spoorverbindingen met Duitsland. Niet alleen om de groei van het goederenvervoer op te vangen, maar ook om het werken en studeren over de grenzen aantrekkelijk te maken. Er zijn nog steeds geen directe verbindingen met het Ruhrgebied, Hamburg en verder. De grensprovincies vragen het kabinet te investeren in hogere frequenties en in hoge snelheidstrajecten richting Duitsland.

De grensprovincies roepen het kabinet op om de relatie met onze buurlanden België en in het bijzonder met Duitsland, structureel te versterken en te verankeren in het rijksbeleid. Voor heel Nederland liggen er immers kansen als de samenwerking met Duitsland het komende jaar wordt versterkt, verbreed en verdiept. Met Gelderland als kwartiermaker investeren de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland daarom in een vertegenwoordiging van de provincies in Nordrhein-Westfalen. En niet alleen op economisch vlak zijn grote voordelen te behalen, maar ook op het gebied van onderwijs, kennisinfrastructuur, cultuur, toerisme & recreatie, sociale zaken, zorg en werkgelegenheid.

Versterking van de kennisinfrastructuur in de grensregio’s, waar onderwijs- en onderzoekinstellingen steeds vaker en intensiever met Duitse en Belgische partners samenwerken, verdient in woord en daad volledige ondersteuning van het Rijk. Nu het wettelijk mogelijk is om meer onderwijs in buurtalen te volgen en grensprovincies dit volop stimuleren, is het Rijk aan zet om structurele bewustwording van de noodzaak tot het volgen van onderwijs in buurtalen te creëren.

Tot slot vragen de provincies aandacht voor een evenwichtige, regionale spreiding van (Rijks-)instellingen, onder meer op het gebied van cultuur, financiën, onderwijs, top-technologisch onderzoek en veiligheid. Nabijheid hiervan is noodzakelijk om grensoverschrijdende samenwerking blijvend te versterken.

© Nationale Onderwijsgids