Normal_maxima_koninging353

In het kader van meer muziekonderwijs is koningin Máxima vanochtend op bezoek geweest bij de Pabo in Den Bosch. Sinds kort is de koningin erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs; een groep die zich de komende vijf jaar inzet voor muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Máxima vroeg in Den Bosch om meer aandacht voor muziekonderwijs. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Door het bezoek van de koningin aan de Pabo moet er meer inzicht komen in de huidige stand van zaken op het gebied van de lerarenopleiding en moet het belang van muziekonderwijs worden benadrukt. “Het muziekonderwijs op de Pabo heeft in de laatste jaren steeds minder aandacht gekregen. Ik kreeg vroeger drie tot vier uur in de week muziekles. Dat is nu veel minder. De focus is veel meer komen te liggen op taal- en rekenvaardigheden en dat is jammer”, zegt oud-directeur en ook ambassadeur van het platform Ans Buys. Op de school gaat Máxima in gesprek met het bestuur en muziekdocenten. Ook zal de koningin een muziekles bezoeken.

Al jaren zet de koningin zich in om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven samen muziek te leren maken. Daarvoor sprak ze op basis- en muziekscholen met docenten, muzikanten, ouders en kinderen over muziekonderwijs en lesmethodes. De Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs de handreiking 'Muziekonderwijs 2020' opgesteld. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het muziekonderwijs te bevorderen. 

© Nationale Onderwijsgids