Normal_studenten_samenwerken_groep

De Hogescholen Utrecht en Windesheim willen samen de educatieve sector en het beroep van leraar kwalitatief verbeteren. De hogescholen hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgericht waarin de educatieve masteropleidingen en lectoraten worden ondergebracht: de opleiding Master Expert Beroepsonderwijs (MEB). In het najaar zullen de hogescholen een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Dat meldt Hogeschool Utrecht. 

Scholen zouden steeds meer vraag hebben naar master geschoolde leerkrachten, een vraaggestuurd postgraduate aanbod en onderzoeksmatige ondersteuning. Volgens de hogescholen is hier een educatief aanbod voor nodig dat inspeelt op de veranderende behoefte. De samenwerking zou aansluiten bij de Landelijke Lerarenagenda 2013-2020 van het ministerie van Onderwijs. Volgens Hogeschool Utrecht past het initiatief in de lopende ontwikkeling van een noodzakelijke samenwerking tussen de educatieve hbo-opleidingen onderling en versterking van de samenwerking van hbo met universiteit.

Jan Bogerd, lid College van Bestuur van Hogeschool Utrecht, geeft aan dat de hogescholen gebruik gaan maken van blended lestechnieken. Het curriculum willen de partijen zo vorm gaan geven dat het aansluit bij een 'leven lang leren'. “Onderwijs is de basis van onze samenleving. Daarom is het van belang de kwaliteit van de lerarenopleidingen verder te versterken”, zegt Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur Windesheim. Volgens de voorzitter sluiten de hogescholen goed op elkaar aan, omdat Windesheim meer inhoudelijk georiënteerd is op het beroepsonderwijs en Hogeschool Utrecht beschikt over een lerarenopleiding met een sterke focus op de vakmasters. 

© Nationale Onderwijsgids