Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Scholen in het voortgezet onderwijs zouden grote moeite hebben om leraren Duits te vinden. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim driehonderd schooldirecteuren. Op de lerarenopleidingen Duits zou de nieuwe aanwas zeer mager zijn dit schooljaar. Op de eerstegraads lerarenopleiding Duits begonnen in Nederland dit schooljaar slechts 33 studenten. Dit meldt BNR.

Kerstin Hämmerling van het Duitsland Instituut Amsterdam beaamt dat er heel weinig nieuwe studenten aan de lerarenopleiding Duits zijn begonnen. De universitaire opleiding Duits heeft zelfs nog minder eerstejaars, daar zijn slechts veertien studenten dit schooljaar begonnen met de lerarenopleiding. Hämmerling vindt dit zeer zorgwekkend. “Ook in Duitsland spreekt men inmiddels redelijk Engels, zeker de jongere generatie. Maar Duitsland is met afstand de grootste handelspartner.”

Vandaag is het de Dag van de Duitse taal. Daarom worden vandaag in Nederland tweehonderd acties gevoerd om het belang van de Duitse taal voor ons land te benadrukken. Op deze dag wordt onder meer de conferentie ‘De toekomst van het vak Duits in de grensstreek – van PO tot HBO’ georganiseerd. Meer dan tweehonderd scholen, universiteiten en bedrijven hebben daarnaast activiteiten voor deze dag aangekondigd. 

© Nationale Onderwijsgids