Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Examencommissies in het hoger onderwijs hebben zich de afgelopen jaren duidelijk versterkt. Ze richten zich meer dan voorheen op het borgen van de kwaliteit van de tentaminering en examinering. Dat stelt de onderwijsinspectie in haar rapport “Verdere versterking: onderzoek naar het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs”. Dit rapport is de weerslag van een representatief onderzoek van de inspectie in het (bekostigd en niet-bekostigd) hoger onderwijs naar de vraag hoe examencommissies zich kwijten van hun wettelijke taak. Dit meldt de Onderwijsinspectie.  

Ongeveer 90 procent van de examencommissies doet steekproeven van eindwerken en andere tentamens om de kwaliteit van de tentaminering te bewaken. Ook geven de examencommissies bijna allemaal richtlijnen aan examinatoren voor het afnemen en beoordelen van tentamens. Op die manier staan ze in toenemende mate garant voor de waarde van het diploma. Ook zijn de examencommissies onafhankelijker geworden; managers maken veel minder vaak deel uit van examencommissies dan voorheen. De deskundigheid van examencommissies is eveneens toegenomen. Met name het hbo heeft belangrijke stappen vooruit gezet. 
 
Het rapport stelt dat ondanks de geboekte vorderingen de meeste examencommissies het ontwikkelproces de komende jaren verder voort dienen te zetten. De belangrijkste verbeterpunten en de randvoorwaarden voor het versnellen van het ontwikkelproces vindt u hierKlik hier om het rapport in te zien. 
 
© Nationale Onderwijsgids