Normal_college_docent_klas_lokaal

De PvdA wil niet dat er geëxperimenteerd wordt met het hoger collegegeld. De partij wil dan ook dat minister Jet Bussemaker van Onderwijs het voorstel, wat zij in 2013 heeft gedaan, intrekt. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit meldt NU.nl.

In het vorige kabinet had de VVD het plan om voor extra trajecten, bovenop de normale studie, voor excellente scholieren hoger collegegeld te vragen. Hierover zijn toen afspraken gemaakt tussen kabinet, hogescholen en universiteiten. Bussemaker kwam in 2013 met een voorstel om onderwijsinstellingen hiermee te laten experimenteren. Het plan verdween toen er in de kamer werd gesproken over het afschaffen van de basisbeurs.

“Het voorstel houdt geen rekening met de achtergronden van studenten. Je hebt dan straks een opleiding communicatie en excellente opleiding communicatie voor wie het kan betalen", zegt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. De universiteitenkoepel VSNU vindt het teleurstellend dat de PvdA het voorstel wil schrappen. “Het is belangrijk dat er financiering voor de excellente programma's komt. Dat zal nu op een andere manier gevonden moeten worden", aldus de woordvoerder van de VSNU.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg vindt dat het voorstel alsnog door moet gaan, omdat het anders gelijk staat aan het niet nakomen van afspraken. “Universiteiten kunnen zich meer gaan profileren via onder meer excellentieprogramma's. Daar staat tegenover dat ze de mogelijkheid krijgen om voor deze programma's collegegeld te differentiëren”, zegt Duisenberg.

D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dit voorstel niet uit te leggen aan studenten. “Wij zetten in Nederland kennis voorop, dan kunnen we de rekening voor opleidingen niet bij de studenten neerleggen. Je werpt een drempel op voor kwalitatief betere studies.” Bussemaker zelf ziet geen reden om nog met collegegeld te differentiëren nu het leenstelsel er is. Dit besluit moet nog met de Kamer worden afgestemd. 

© Nationale Onderwijsgids