Normal_techniek-studenten

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en zo'n 25 technasiumscholen rond Amsterdam hebben een convenant getekend om samen te werken aan vernieuwend en inspirerend techniekonderwijs. Door dit convenant kunnen leerlingen van de bovenbouw van de technasia de komende jaren terecht bij docenten van de HvA met specialistische vragen. Ook kunnen de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten van de hogeschool, zo meldt de Hogeschool van Amsterdam. 

Technasiumscholen zijn havo- en vwo-scholen waarin techniekonderwijs centraal staat. In het eerste jaar volgen de leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen. Leerlingen van technasia moeten in hun eindexamenjaar een meesterproef uitvoeren, een proeve van bekwaamheid. Bijvoorbeeld het bouwen van een waterdrone. Hierbij zijn een aantal scholieren de afgelopen jaren al begeleid door experts van de hogeschool. 

In het convenant is vastgelegd dat er de komende vier jaar voor meer leerlingen begeleiding van de HvA beschikbaar is. Hierdoor zouden de leerlingen ook meer inzicht krijgen op de beroepsmogelijkheden na een technische studie. Ook moet er door het convenant meer uitwisseling komen over onderwijs en onderzoek tussen docenten van de technasia en docenten van de HvA Techniek. 

© Nationale Onderwijsgids