Logo_hogeschool_utrecht_logo

Drie keer is scheepsrecht. Na twee mislukte pogingen in januari en februari is de Hogeschoolraad (HSR) nu toch akkoord gegaan met de begroting van de Hogeschool Utrecht (HU) voor 2015. In een gezamenlijke verklaring op de website melden de raad en de HU dat zij het na intensief overleg toch nog eens geworden zijn. De HSR en het College van Bestuur zijn al enige tijd in conflict met elkaar over een omstreden reorganisatie binnen de hbo-instelling. Dit meldt Nu.nl.

In de verklaring staat dat de HSR van de hbo-instelling “concrete toezeggingen” heeft gekregen met deadlines op een aantal punten. Zo worden er geen vaststellingsovereenkomsten meer afgesloten voordat daarvoor regels zijn afgesproken met de vakbond. Ook komt er een onderzoek naar de bejegening van het personeel en moet er meer helderheid komen over het budget Studentenzaken. De raad heeft afgezien van de eis om de bezuinigingen in de wacht te zetten tot en er een “integraal harmonisatieplan” beschikbaar is. De raad heeft zijn verwachtingen op dit punt bijgesteld.

De twee afkeuringen van de begroting door de HSR dreigde uit te lopen op een formeel geschil met het College van Bestuur, zo staat in de verklaring te lezen. De raad keurde de begrotingsplannen onder meer af omdat oneens vanwege de bezuinigingsmaatregel bij facilitaire dienst van de hogeschool. De Raad van Toezicht zou er met een succesvolle bemiddeling voor hebben gezorgd dat beide partijen in een goede sfeer het gesprek konden voortzetten.

© Nationale Onderwijsgids