Normal_foto_getlab

Techniek is in het zorg- en welzijnsdomein niet meer weg te denken. Om het hoofd te bieden aan complexe vraagstukken zoals de vergrijzing zijn technologische ontwikkelingen onmisbaar, meent Avans Hogeschool. Daarom opent de Academie voor Gezondheidszorg van de hbo-instelling op 6 februari het nieuwe Gezondheid en Technologie Laboratorium.

Het laboratorium, afgekort GET-LAB, is een plek bij Avans Hogeschool in Breda waar onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen. Zo werken de onderzoekers en docenten van het lectoraat Active Ageing van Avans onder andere samen met de zorginstanties Thebe, Surplus en de GGD West-Brabant.  Om vertrouwd te raken met mogelijke technische hulpmiddelen kunnen studenten en zorg- en welzijnsprofessionals in het laboratorium terecht. Drie thema's staan daarbij centraal: leefstijl, dementie en zorg in de wijk.

Het GET-LAB is een laagdrempelige ruimte met techniek die nu al beschikbaar is voor consumenten, zoals de zorgrobot Paro, gezondheidsapps, handige bewegingssensoren, een slimme medicatiedispenser en het Fietslabyrint; een virtuele fietstocht voor (dementerende) ouderen. Vivette van Cooten, projectleider van het GET-lab: “In het lab kunnen studenten en professionals zelf de nieuwe technologieën proberen en ervaren. Zo leren ze de technologie optimaal in te zetten.”

Het doel van het nieuwe Gezondheid en Technologie Laboratorium is kennismaken met de toegevoegde waarde van zorginnovaties voor de cliënt en de zorgprofessional. Het draait onder andere om de ontwikkeling waarin steeds meer nadruk komt op zelfregie en zelfredzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat er verandert in de rol en werkzaamheden van de zorgprofessional en met welke ethische vraagstukken zij te maken krijgen.

© Nationale Onderwijsgids