Normal_images5

Om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot zelfstandige en sociale volwassenen met een duidelijk beroepsperspectief moet het beroepsonderwijs optimaal aansluiten bij de veranderende beroepspraktijk. Kennis veroudert snel en er worden steeds andere talenten gevraagd van de jongeren. Dit vraagt dus om een hoog adaptief vermogen van docenten in het beroepsonderwijs. Dit stelt Ellen Klatter, lector Versterking Beroepsonderwijs bij Hogeschool Rotterdam, in haar openbare les over de recente ontwikkelingen in de beroepskolom. Dit meldt de Hogeschool Rotterdam.

Volgens Klatter is de docent de sleutel voor sterk beroepsonderwijs en ligt de oplossing bij de professionele identiteit van de docent, zijn relatie met de student, de collega’s in de beroepskolom én de beroepscontext. Klatter start daarom een onderzoek naar de pedagogische relatie tussen docent en student en naar de afstemming van het onderwijs en bedrijfsleven. 

De opgave voor het beroepsonderwijs ligt volgens Klatter vooral in het vakmanschap én meesterschap van de docent: “Hij is de intermediair tussen de praktijk en de student. De docent zal eerst een (pedagogische) relatie met de student moeten aangaan, om hem uit te  dagen tot leren. Daarnaast is kennis over het regionale bedrijfsleven vereist om te kunnen werken vanuit actuele processen en producten. Inzicht in de werkwijze van het aangrenzende onderwijs verhoogt tenslotte de kans op een soepele doorstroom. Dit alles vraagt om een sterk HRM-beleid van instellingen in de gehele beroepskolom.” 

© Nationale Onderwijsgids