Logo_logo_vereniging_hogescholen
De komende periode organiseert de Vereniging Hogescholen drie 'inspiratiebijeenkomsten' over het advies 'beoordelen is mensenwerk'. De bijeenkomsten worden op de Hogeschool Stenden, de Fontys Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam gehouden. Dit meldt de Vereniging Hogescholen. 
 
De inspiratiebijeenkomsten worden in samenwerking met Daan Andriessen en Dominique Sluijsmans georganiseerd. Andriessen is Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bij de Hogeschool Utrecht. Hij was tevens voorzitter van de Expertgroep die het advies 'beoordelen is mensenwerk' uitbracht. Sluijsmans is Lector Professioneel Beoordelen aan de Hogeschool Zuyd. Zij fungeerde daarnaast als voorzitter van de Expertgroep die het advies 'verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs' uitbracht, over de basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE).
 
De details van de drie inspiratiebijeenkomsten zijn als volgt: 
  1. Maandag 24 november, van 11 – 13 uur bij Hogeschool Stenden, vestiging Leeuwarden
  2. Dinsdag 25 november, van 10 – 12 uur bij Fontys Hogeschool, Eindhoven
  3. Woensdag 3 december, van 10 – 12 uur bij de Hogeschool van Amsterdam
Tijdens de inspiratiebijeenkomsten zal ingegaan worden op de twaalf vragen van het protocol. Daarnaast willen Andriessen, Sluijsmans en de Vereniging Hogescholen opleidingen enthousiast maken om deel te nemen aan de pilot die de Vereniging Hogescholen van plan is te organiseren over implementatie van 'beoordelen is mensenwerk'. Er is dan ook aandacht voor de randvoorwaarden die gelden om deel te kunnen nemen aan de pilot. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 4 november inschrijven op de website van de Vereniging Hogescholen. 
 
© Nationale Onderwijsgids