Normal_handtekening
Onder het motto ‘kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland’ gaan Stichting De Kern, Trias Jeugdhulp, Vitree en het Windesheimlectoraat Sturing in de Jeugdzorg hun expertise uitwisselen. Doel hiervan is verdere professionalisering van jeugdzorgprofessionals in de regio IJsselland mogelijk te maken en de eigen kracht van burgers bij jeugdzorgproblematiek te versterken. Op donderdag 6 maart, tijdens de miniconferentie De jeugdzorgwerker in de toekomst, wordt deze samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant.
 
Kennis delen door gezamenlijk onderzoek 
De vier betrokken organisaties gaan gebruik maken van elkaars kennis door onder meer gezamenlijk onderzoeksprojecten uit te voeren op basis van vragen uit de praktijk van de jeugdzorgprofessionals. “Met de aanbevelingen die de onderzoekers na afloop van het onderzoek doen, kunnen we niet alleen de vraag uit de praktijk beantwoorden, maar ook de (aankomende) professional beter voorbereiden op de toekomst door het onderwijs aan te passen”, aldus lector Jack de Swart.
 
Actuele thema’s
De reeds ingezette transitie en transformatie van de jeugdzorg bepalen mede de thema’s waarop het samenwerkingsverband zich de komende tijd gaat richten. De Swart: ”De transformatie is allereerst gericht op preventie en vroeg signalering. Als we eerder ingrijpen bij probleemsituaties zal zware zorg minder vaak nodig zijn. Uiteraard kan dat niet zonder de inzet van de ouders en sociale netwerken”. De vraag is hoe je dat goed organiseert. Daarom is de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers een van de thema’s van het samenwerkingsverband.
 
Miniconferentie De jeugdzorgwerker in de toekomst
Het convenant tussen de vier partijen wordt getekend tijdens een miniconferentie waarin de transitie van de jeugdzorg wordt vertaald naar de rol, de houding en de competenties van de jeugdzorgwerker in en na de transitie (en transformatie). De inloop van deze miniconferentie start om 12.30 uur; de afsluitende borrel begint om 16.45 uur. Het convenant wordt getekend tijdens een plenair gedeelte dat om 16.00 uur begint.