Logo_ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Een aantal instellingen in het hoger onderwijs kan vanaf volgend studiejaar meedoen aan een experiment met beperkt verhoogd collegegeld voor een excellentietraject. Met de extra inkomsten kunnen de instellingen intensief onderwijs verzorgen voor excellente studenten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de collegegelddifferentiatie voor zogeheten honours tracks.

Bij sommige studenten bestaat grote behoefte aan intensieve trajecten omdat ze zich onvoldoende uitgedaagd voelen in het reguliere onderwijs. Het kabinet komt graag aan die behoefte tegemoet. Om te voorkomen dat instellingen geld onttrekken aan de reguliere opleidingen om excellentietrajecten te kunnen aanbieden, mogen enkele instellingen meedoen aan een experiment met beperkt verhoogd collegegeld. Het collegegeld mag maximaal twee keer het wettelijk tarief (€1906 in 2014-2015) bedragen. Studenten kunnen er collegegeldkrediet voor aanvragen.

Aan de experimenten zijn strenge voorwaarden verbonden. Zo moeten instellingen een goede dispensatieregeling hebben, waar studenten een beroep op kunnen doen als het verhoogde collegegeld voor hen een onevenredige belasting vormt. Ook moet een honours track altijd naast een reguliere opleiding bestaan zodat studenten die niet kiezen voor een excellentietraject altijd de gewone opleiding kunnen volgen. De deelnemende instelling moet duidelijk communiceren dat ze extra collegegeld vraagt en de medezeggenschapraad heeft adviesrecht bij de verhoging van het collegegeld.

Het kabinet kiest voor een experiment omdat er meer informatie nodig is over de effecten van collegegeldverhoging op de toegankelijkheid en het aanbod van honours tracks. Instellingen die willen meedoen kunnen aanvragen indienen in 2014 en 2015. De experimenten lopen door tot uiterlijk 2019.

© Nationale Onderwijsgids