Onlinelezing van lector eLearning

AMSTERDAM - Op 9 december houdt associate lector eLearning Jos Fransen van hogeschool Inholland een onlinelezing over ICT-innovatie in het onderwijs. Daarover bericht de website van Inholland.

Tijdens zijn lezing zal Fransen vertellen over de succesvolle implementatie en brede acceptatie van ICT-toepassingen in het onderwijs.

Hij gaat in op het proces dat leidt tot acceptatie en duurzame implementatie van ICT-toepassingen en de factoren die daarbij een rol spelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de rol van de pionier in dat krachtenveld.

De onlinelezing vindt op 9 december plaats van 20.00 tot 21.00 uur op de website van de Open Universiteit.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres