Rekencursus van Windesheim voor docenten Deltion College

ZWOLLE - Het Deltion College heeft hogeschool Windesheim verzocht een rekencursus te verzorgen voor mbo-docenten van het Deltion College die rekenonderwijs (gaan) geven. Daarover bericht de website van Windesheim.

De invoering van de landelijke referentieniveaus voor taal en rekenen heeft grote impact in het mbo. Docenten in het middelbaar beroepsonderwijs moeten minimaal op referentieniveau 3F kunnen rekenen.

Windesheim gaat de docenten van het Deltion College een op maat gemaakte basis- en vervolgcursus aanbieden. Doel daarvan is het vergroten van de competenties uit het profiel van de mbo-docent.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres