Ruim 40 procent Oekraïense jongeren naar basis- of voortgezet onderwijs in Westland

Zo’n 44 procent van de Oekraïense jongeren in Westland volgt inmiddels onderwijs op een basisschool of middelbare school. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en studiefinancier DUO, aldus WOS.

Sinds de oorlog daar in 2022 uitbrak zijn veel Oekraïners gevlucht. Er zijn op het moment zo’n 98.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland Zij zitten verspreid over de verschillende gemeenten in Nederland. Carlieke van Staalduinen, wethouder van Westland, gaf in oktober 2023 nog aan dat er ongeveer 1500 Oekraïners zouden wonen in haar gemeente. De CBS-cijfers laten zien dat 295 van de 1500 vluchtelingen tussen de 4 en 23 jaar oud is. 

Cijfers voor studenten niet bekend

Van die groep jongeren gaat er ongeveer 44 procent naar het primair- of voortgezet onderwijs. De cijfers die laten zien hoeveel Oekraïense jongeren mbo-, hbo- of wo-niveau volgen zijn niet bekend.

Uit de landelijke cijfers blijkt dat hoe ouder de vluchtelingen zijn hoe minder ze naar school gaan of een opleiding volgen. Van de 17- tot 23-jarigen volgde 21 procent een opleiding. 800 Oekraïense vluchtelingen deden een hbo- of wo-opleiding, 230 een mbo-opleiding en 80 volgden volwasseneneducatie. De groep jongeren van 18 tot en met 23 jaar oud zit overigens niet volledig stil. Een aanzienlijk percentage van die leeftijdscategorie is namelijk aan het werk.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema