NOG Nieuwsarchief

Risicoanalyse onderwijsinspectie uitgekomen


Voor het primair onderwijs, de expertisecentra en het voortgezet onderwijs is de achtergrond, inhoud en werkwijze van de risicoanalyse in een nieuw uitgekomen brochure beschreven. Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen. Het onderwijstoezicht is risicogericht. Dit betek...

"Onderwijs naar het CDA"


(Novum) - De ministeries voor het kabinet-Rutte zijn dinsdag verdeeld. Nadat het CDA zich voor het regeer- en gedoogakkoord uitsprak, zijn de departementen meteen verdeeld, schrijft De Telegraaf woensdag. De VVD krijgt de ministeries Algemene Zaken, Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Veiligheid, Volksgezondheid en Ruimte. Dat laatste mini...

De Simulatieschool: net een echte school!


Wat is goed leraarschap? Een vraag waarover de meningen uiteenlopen en waarop een veranderend perspectief waar te nemen is. Reden voor het Lectoraat Governance en Innovatiedynamiek van de Faculteit Educatie van de HAN om, samen met de lerarenopleidingen VO en pabo's van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het initiatief te nemen voor de Simu...

De Avond van het Onderwijs


In de Week van het Onderwijs brengt de NTR: een live thema-avond over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft Nederland structureel te weinig geld uit aan onderwijs. Volgens de laatste plannen lijkt daar ook nu geen verandering in te komen, terwijl de ...

Normen scheppen kloof zwarte en witte scholen


(Novum) - De minimumniveaus voor rekenen en taal waar scholen sinds augustus aan moeten voldoen, scheppen een kloof tussen zwarte en witte scholen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut, een instelling die onderwijs onderzoekt. De standaarden zijn ingesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Volgens de ond...

Zeven op de tien Britse leraren denkt aan stoppen


In Groot-Brittannië hebben zeven op de tien leraren wel eens overwogen te stoppen met lesgeven als gevolg van het slechte gedrag van hun leerlingen, zo meldt PressTV op basis van een onderzoek onder 350 docenten. Daarnaast vindt ruim 90 procent van de ondervraagde leraren dat het gedrag van leerlingen in het klaslokaal in de loop van hun...

Nationale Onderwijs Week 2010 begonnen


Met een leerlingendebat in Amersfoort is maandag de Nationale Onderwijs Week begonnen. Het debat op het Corderius College in Amersfoort ging over de ‘Leer-Kracht in het Nederlandse onderwijs'. Ook kwam het onderwijs in Derde-Wereldlanden aan bod. Leerlingen vertelden over hun bezoek aan scholen in Malawi. Voorzitter Sijbolt Noorda v...

Leraar bij conflict vaak geïntimideerd door bestuur


(Novum) - Schoolbesturen schakelen regelmatig over op intimidatie als leraren het niet met het beleid van de school eens zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Actis dat eind deze week openbaar wordt, schrijft Trouw. Actis onderzocht twintig conflicten die zijn voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie op het gebied van mede...

NOG Blog

Zelfsturend dromen najagen

Normal_pascal_cuijpers

Schrijfster Gerda Blees is een van mijn favoriete columnisten. Onlangs schreef ze helaas haar laatste column voor de boekenbijlage van De Volkskrant. Een simpele voetnoot van de redactie onderaan het stuk maakte duidelijk dat haar nuchtere blik, die ze altijd verpakte in een verrassende schrijfstijl, hierna niet meer terug te vinden zou zijn op ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...