Normal_deltion_campusdeltion

Alle 250 mbo-opleidingen van het Deltion College in Zwolle kregen de opdracht om modulair onderwijs te ontwikkelen. Het roc wil hiermee in de toekomst nog beter aansluiten bij de arbeidsmarkt en de persoonlijke behoeften van alle circa 17.000 studenten. Senior docent Heleen van ’t Hof is sinds maart 2022 als regierolhouder verantwoordelijk voor het doorvoeren van deze onderwijsontwikkeling bij de opleiding Sociaal Werk. Zij en haar team worden hierbij ondersteund door 1801 jeugd & onderwijsadvies. “Veel moet anders en dat vraagt nogal wat van een team.”

De opleiding Sociaal Werk van het Deltion College behoort tot het college Sport, Opvoeding & Maatschappij. Het team Sociaal Werk bestaat uit ruim veertig collega’s, onder wie Heleen van ’t Hof. Negen jaar geleden begon zij als docent sociale wetgeving en loopbaanbegeleider, maar inmiddels doet ze veel andere dingen naast haar rol als docent. Eén van die dingen is het begeleiden van een complexe onderwijsontwikkeling: de implementatie van modulair onderwijs. 

Eigenaarschap 

Hoewel het roc richtlijnen en kaders heeft meegegeven, geven alle opleidingsteams binnen het Deltion College zelf vorm aan deze onderwijsontwikkeling. “We zijn zo’n twee jaar geleden begonnen en hebben ons meteen professioneel laten ondersteunen door 1801”, zegt Heleen. “De overgang naar modulair onderwijs is een lang en ingewikkeld proces, dat consequenties heeft op alle niveaus: de visie op leren, de visie op het onderwijs, de kennis en vaardigheden binnen het team, de organisatiestructuur... Je bent gewend om dingen op een bepaalde manier te doen en dat moet allemaal anders. Dat vraagt heel veel van een team.” 

In september 2022 werd opnieuw de koers bepaald. Heleen: “We bleven een beetje hangen in het visiestuk, maar de tijd begon te dringen. Als we vanaf het schooljaar 2023-2024 modulair onderwijs willen draaien, dan moesten we nu echt de organisatiestructuur bepalen en concrete acties ontwikkelen. Daarnaast was er binnen een deel van het team behoefte aan meer eigenaarschap. We wilden vanuit onze eigenheid meer zelf doen en minder afhankelijk zijn van externe consultants.”   

Rolverdeling 

Ilse Marks, senior onderwijsadviseur bij 1801, is als vaste begeleider aan het team verbonden. Daarnaast kan het team een beroep doen op andere 1801-experts. “Ons team is te groot om dit proces gezamenlijk op te zetten en te begeleiden. Ilse stelde daarom voor om te werken met een regierolhouder, iemand die alle acties en beslissingen aanstuurt en uitzet, en alles op teammomenten weer bij elkaar brengt”, vertelt Heleen. “Ik kreeg de rol van regiehouder toebedeeld. We hebben daarnaast stuurgroepen ingericht, die de visie en richting voor specifieke onderdelen bepalen. Denk aan toetsing en examinering, het kwalificatiedossier en pedagogisch en didactisch handelen. Ook hebben we zes moduleschrijvers aangesteld. Dit zijn collega’s die extra uren hebben gekregen om inhoudelijk met het curriculum aan de slag te gaan. Ilse heeft geholpen bij de selectie voor de regierol. Ze legde uit wat er van iedereen werd verwacht en hoe we de samenwerking het best konden inrichten. Alles vanuit de behoefte van ons team. Sindsdien gaat het veel beter.” 

Meer informatie? 

Wil je weten hoe jij leiding kunt geven aan verandering in het onderwijs? Download dan het gratis whitepaper ‘Onderwijsontwikkeling op maat in het mbo’. Of neem contact op met 1801-adviseur Ilse Marks via i.marks@1801.nl of bel: 088 1801 318

Lees verder