Normal_afbeelding1

Architect

Veel scholen bestaan al tientallen jaren, zo niet honderden. Tijdens het gehele bestaan van zo’n onderwijsinstituut heeft deze al heel wat generaties leerlingen voorbij zien komen. Natuurlijk is de stijl van het schoolgebouw in de loop der jaren verouderd geraakt en misschien een paar keer gewijzigd. Een en ander aanpassen met het oog op veiligheid (constructie en elektra), maar ook het moderniseren van de leeromgeving was wenselijk. Er werd een architect ingeschakeld om dit te realiseren. Een professional die het gehele traject van tekening tot uitvoering begeleidt en gedeeltelijk zelf uitvoert.

Een prettige leeromgeving

Het valt in het onderwijs niet mee om leerlingen altijd te motiveren tijdens de lessen. Kinderen in deze tijd zijn relatief snel afgeleid. Waar je twintig jaar geleden alleen nog uit boeken leerde en je niet constant werd afgeleid omdat er een berichtje op je telefoon binnenkwam. Je bezat er simpelweg nog geen. Daar was ook geen reden voor. In de huidige tijd is het leven een stuk hectischer geworden. Zeker voor kinderen. Klassen bestaan vaak uit groepen van twintig leerlingen of meer. Persoonlijke aandacht is dan moeilijk. Het creëren van een rustige klas is dan noodzaak. In plaats van een kille klas wil je een serene en kalme leeromgeving. Vraag hiervoor hulp aan een specialist en informeer naar de kosten van een interieurarchitect.

Allerlei factoren bepalen de leerprestaties

Een leerling zit per dag ettelijke uren achter z’n tafel om de te leren stof in zich op te nemen. Goede ventilatie is een eerste vereiste voor een goede concentratie. Ventilatie zorgt voor voldoende zuurstof in de lucht. Veel oude gebouwen ventileren iets te veel. Dat veroorzaakt tocht en kou. En dat heeft weer een negatief effect op de leerprestaties. De temperatuur hoort stabiel te zijn. En nog een factor is de verlichting in de klas. Dankzij voldoende verlichting zullen je ogen minder snel vermoeid raken.
Er zijn tal van onderzoeken gedaan hoe de ideale studie-omgeving eruit moet ziet. Soms gebaseerd op slechts één persoon, andere keren is er gekeken naar het effect op een hele klas. Een interieurarchitect neemt al deze bevindingen mee in zijn oordeel over hoe het klaslokaal, of de hele school, eruit moet zien. Waarbij de specifieke unieke eigenschappen van de school worden meegewogen.

Bouwkundig advies

Een interieurarchitect geeft je advies over hoe je de ruimte het beste in kunt delen en welke rustige kleuren je het beste kunt gebruiken. Hij houdt daarbij rekening met je wensen en je budget. In dit geval het budget van de school, waarbij er gekeken wordt of er anno 2022 nog iets in een subsidieregeling valt. De architect geeft ook bouwkundig advies, vraagt vergunningen voor je aan en begeleidt de bouw van A tot Z. Hij tekent de contracten bij aannemers en respecteert de tijdsplanning. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de school weer open kan zodra de vakantie voorbij is. Na de werkzaamheden en de inspirerende aanpassingen kan de school er weer jaren tegenaan.