werken in het onderwijs

Het huidige personeelstekort op scholen begint zorgwekkende vormen aan te nemen. Wel wordt inmiddels volop geld uitgetrokken voor het onderwijs. Dit moet er op termijn voor zorgen dat meer mensen zich gaan oriënteren op een baan in het onderwijs. Momenteel is daar echter nog onvoldoende sprake van, en dus reist de vraag: hoe maken we werken in het onderwijs aantrekkelijk voor een grotere groep mensen? 

Aantal vacatures in het onderwijs

Het aantal vacatures in het onderwijs ligt al een tijdlang rond de 10.000. Met name in het westen van Nederland is de nood hoog. De cijfers worden in de praktijk vaak afgemeten ten opzichte van het aantal werkzoekenden. In het westelijke provincies is het aantal werkzoekenden relatief laag, dit ten opzichte van een relatief hoog aantal werkzoekenden buiten de Randstad. De verwachting is dat het aantal vacatures in de komende jaren eerder op gaat lopen, dan teruglopen. Scholen staat dan ook een grote uitdaging te wachten.

Lesbevoegd, maar (nog) niet voor de klas

Uit gegevens vanuit de Rijksoverheid blijkt dat een groot aantal mensen wél lesbevoegd is, maar geen baan in het onderwijs bezit. Men noemt dit de ‘stille reserves’. Het zou gaan om 31.000 mensen die lesbevoegd zijn voor het primair onderwijs, tot zelfs 51.000 mensen die voor de klas zouden mogen staan in het voortgezet onderwijs. Vanuit deze aanzienlijke groep zou een groot aantal als zij-instromer zomaar weer kunnen herintreden, maar dan moet het werken in het onderwijs wel aantrekkelijk worden gemaakt.

Overigens blijkt uit dezelfde gegevens van de Rijksoverheid dat circa 80% van de lesbevoegde mensen die nu actief zijn in het bedrijfsleven, meer zou kunnen verdienen in het onderwijs.

Zij-instromers onderwijs stimuleren

Werkgevers in het onderwijs zouden alles op alles moeten zetten om vanuit de groep lesbevoegden mensen richting het onderwijs te bewegen. De arbeidsvoorwaarden zijn, zoals ook blijkt uit gegevens van de Rijksoverheid, in het onderwijs in veel gevallen beter dan in het bedrijfsleven. Werkgevers kunnen ook nog eens een beroep doen op financieel aantrekkelijke regelingen. Een voorbeeld daarvan is de loonkostensubsidie, waardoor scholen ruimte vrij kunnen maken voor begeleiding op de werkvloer.

Carrièreperspectief bieden

Het bieden van perspectief binnen het onderwijs is een andere manier om zij-instromers te binden. Creëer een tijdspad voor leerkrachten: waar beginnen zij, en waar kunnen ze over pakweg 5 jaar staan? Het aannemen van zij-instromers kan daarnaast voor scholen voordelig zijn dankzij het leerwerktraject. Zo kunnen bijvoorbeeld 50 plussers herintreden binnen het onderwijs, of mensen met een arbeidsbeperking. Het leerwerktraject wordt gekenmerkt als structurele oplossing voor de personeelstekorten in het onderwijs, en bieden perspectief voor diverse doelgroepen. 

De personeelstekorten in het onderwijs oplossen? Dat moeten samenwerkende partijen doen. Om dat voor alle partijen aantrekkelijk te maken, bestaan voor werkgevers verschillende aantrekkelijke regelingen. Ook voor personeel dat al dan niet voor het onderwijs zou willen kiezen, is dit positief nieuws.