Onderwijsassistenten

Als je het de leerkracht vraagt, dan zal hij of zij vrijwel zonder uitzondering ‘werkdruk’ noemen als een van de grootste problemen van het moment. Het gebrek aan personeel op scholen zorgt de laatste jaren voor toenemende problemen. In diverse regio’s zijn die tekorten zo nijpend, dat al hardop wordt nagedacht over een 4-daagse schoolweek. Hoe kan je als school inspelen op de roep om meer handen in de klas? 

Ondersteunde rol van de onderwijsassistent

De onderwijsassistent is misschien wel de meest onderschatte functie binnen scholen. Zij zijn de spil van de klas, de persoon waar kinderen direct bij terecht kunnen voor het stellen van vragen. Maar ook de persoon die een leerkracht op tal van gebieden kan ontlasten. En dat is nodig, want leerkrachten ontbreekt het steeds vaker aan de gewenste tijd om kinderen op persoonlijke vlak écht te kunnen ondersteunen. Dat gaat op haar beurt weer ten koste van de ontwikkeling van kinderen. Een tendens die doorbroken dient te worden, om zodoende de kwaliteit van het onderwijs op te krikken.

Jongeren laten instromen

Vanuit het onderwijs groeit de acute vraag naar personeel. Scholen doen er daarom goed aan om rond te kijken op de Beroeps Begeleiden Leerweg (BBL). Studenten die een BBL-opleiding in de richting onderwijs volgen, kunnen zo direct meelopen op de werkvloer. Om ook voor scholen een gunstige situatie te creëren, kunnen zij studenten laten instromen binnen het leerwerktraject. Studenten sluiten daardoor ook nog eens beter aan op de cultuur binnen de school. Wil je als school direct extra handen binnen het klaslokaal bewerkstelligen? Dan is de BBL-opleiding voor onderwijsassistent een interessante route voor zowel de student als school.   

Investeringen vereist

Scholen ontvangen de laatste jaren steeds meer geld vanuit Den Haag. De bal ligt wat dat betreft ook bij de onderwijsinstellingen zelf. Hoe besteden zij het geld effectief, en welke uitwerking heeft dat op de werkvloer? Belangrijk is om concrete plannen te maken, waarmee de werkdruk écht omlaag gaat. Investeren zal daarom aan de onderkant moeten beginnen. Ruimte maken voor extra mensen op de werkvloer, in plaats van op het hoofdkantoor. In functies als onderwijsassistenten, conciërges en groepsleerkrachten bevindt zich namelijk de grootste vraag naar nieuw personeel. 

En hoe zit het dan met de begeleiding van nieuw personeel? Is daar wel genoeg ruimte voor? Men mag er toch vanuit gaan dat nieuwe werknemers beschikken over bepaalde competenties. Twijfel je hier als werkgever over? Dan behoort een proefplaatsing ook tot de mogelijkheden. Een proefplaatsing is financieel gunstig voor de werkgever, want men kan hierbinnen een beroep doen op loonkostensubsidie. Blijkt de nieuwe werknemer niet te passen bij de school of interne cultuur, dan zijn beide partijen niet gebonden aan een vaste verbintenis.

Inzetten op een robuust onderwijsniveau

De knop omzetten binnen het onderwijs, om zodoende de personeelstekorten te bestrijden. Het budget is er; de vraag is of dit voldoende is. Scholen staan evenwel voor de opdracht om handen in de klas te realiseren. De regelingen voor het onderwijs zijn er. Nu nog de juiste kandidaten vinden en een aantrekkelijk werkklimmaat creëren. Een schone taak voor het onderwijs in de komende jaren.