subsidies onderwijs

Scholen moeten de laatste jaren alles in het werk stellen om nieuw personeel te vinden. Op alle niveaus, maar vooral binnen het basisonderwijs, nemen de personeelstekorten toe. Zo erg zelfs, dat in diverse regio’s al schoolklassen naar huis worden gestuurd. Een zorgelijke tendens, en niet één die zomaar doorbroken zal worden. Hoe kunnen scholen en onderwijsinstellingen de nijpende tekorten aan geschoold personeel oplossen?

Subsidie voor leerwerktrajecten

Zonder zich er altijd bewust van te zijn, komen onderwijsinstellingen in aanmerking voor een subsidie bij het aanbieden van leerwerktrajecten. Binnen een dergelijk traject stromen mensen direct in binnen de organisatie, en krijgen vaak één dag per week ruimte om (bij) te leren. Voor het onderwijs zou dit betekenen dat men één dag per week bezig is met de theorie, en 4 dagen per week voor de klas staat. Een optie waarmee de kansen voor het onderwijs om nieuw personeel aan te trekken groeien. De stap richting het onderwijs wordt namelijk drastisch verkleint, en mensen die dit overwegen zien hun kansen op een baan groeien.

Om bedrijven, en in dit geval onderwijsinstellingen te stimuleren om gebruik te maken van het leerwerktraject, bestaan interessante subsidies, waarmee ook financiële armslag geboden wordt.

Vrijroosteren leraren fase 3

Gelijke kansen bieden aan ieder kind; het staat aan de basis van het onderwijs. Zeker op scholen waar veel kinderen met een leerachterstand te vinden zijn, is het bieden van extra ondersteuning gewenst. Om scholen die ruimte te bieden, kunnen zij met subsidie leerkrachten ‘vrijroosteren’, waardoor zij extra tijd kunnen steken in individuele leerlingen. De gedachte hierachter is dat dankzij de intensieve begeleiding door een leerkracht of coach, het kind beter mee kan komen in het groepsgemiddelde, waardoor ook de resultaten van de school geholpen zijn.

Loonkostensubsidie voor het onderwijs

In de zoektocht naar nieuw personeel wordt nogal iets gevraagd van het onderwijs. Het aantal studenten op de PABO is momenteel niet meer toereikend om de personeelstekorten in de komende jaren op te lossen. Daarom wordt steeds vaker gekeken naar zij-instromers, genaturaliseerde Nederlanders en mensen met een arbeidsbeperking. In dat laatste geval kunnen scholen een beroep doen op loonkostensubsidie. Deze subsidie is bedoeld om de verminderde productiviteit van iemand met een arbeidsbeperking financieel te compenseren.

Voor scholen geldt evenwel dat zij wel degelijk kunnen profiteren van mensen met een arbeidsbeperking voor zowel leidinggevende als ondersteunende taken. Een bewuste investering in voldoende medewerkers op school.

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

De grootste personeelstekorten binnen het onderwijs spelen in het primair onderwijs. Om juist daar een slag te maken, kunnen scholen rekenen op een tegemoetkoming wanneer herintreders willen terugkeren binnen het onderwijs. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer men een jaar, dan wel langer uit het arbeidsproces is geraakt. De subsidie geeft scholen in het primair onderwijs de ruimte om deze herintreders op eigen tempo terug te laten keren, en biedt uitkomst in de zoektocht naar geschoold personeel.