Artikelen voor scholen kopen

Bedrijven bedelven ons in promotieartikelen bedrukt met hun logo in de hoop dat we wandelende reclamezuilen worden. Een goed gekozen promotieartikel dat van pas komt bereikt dat doel ook regelmatig. Maar niet alleen bedrijven kunnen profijt hebben van het laten bedrukken van materialen. Ook scholen kunnen hier hun voordeel mee doen, zij het niet zo zeer in commerciële zin. Zij kunnen een extra stukje professionaliteit en uniformiteit uitstralen door bepaalde zaken in te kopen en te laten voorzien van de naam van de school.  

Bedrukte jassen voor leerkrachten

Tijdens het speelkwartier op de basisschool lopen er leerkrachten buiten als aanspreekpunt en om de boel in de gaten te houden. Als zij dezelfde, opvallende jas dragen zijn ze makkelijker te herkennen voor leerlingen. Daarnaast kan de beschikbaarheid van winddichte jassen bij lagere temperaturen een goede service zijn voor leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het speelkwartier. Laat je in een aantal verschillende maten een softshell jas bedrukken met de naam van school erop, dan zorgt dat niet alleen voor herkenbaarheid, maar verkleint het de kans op diefstal ook. De dief is immers makkelijk terug te vinden als deze een jas met de naam van de school erop draagt. 

Iedereen dezelfde pen

Het zijn de kleine dingen die het doen. Uniformiteit staat professioneler dan wanneer iets overkomt alsof het bij elkaar geraapt is. Met die gedachte in het achterhoofd kan het de moeite waard zijn om voor de school een voorraad van dezelfde bedrukte pennen met naam van de school te laten aanrukken. Zo kunnen alle docenten ervan op aan dat er altijd pennen zijn, en zien leerlingen en eventueel ook ouders dat alle leerkrachten allemaal dezelfde pennen gebruiken die bij de school horen. Zo straal je eensgezindheid en professionaliteit uit. Stel je het gebruik van deze pennen ook verplicht aan leerlingen, dan hef je daarmee een stukje in potentie pijnlijk verschil tussen arme en rijke leerlingen op. 

Paraplu’s voor leerkrachten en leerlingen

Een vergelijkbaar verhaal is te houden voor paraplu’s. Ook dat kan een goede service aan leerkrachten zijn die buiten moeten lopen. Het is zelfs het overwegen waard om voor één hele klas paraplu’s kopen in het geval dat de gymzaal bijvoorbeeld los staat van het hoofdgebouw van de school. Leerlingen kunnen twee aan twee met één paraplu doen. Wanneer je deze paraplu’s dan ook nog voorziet van de naam van de school, is het voor het verkeer ook nog eens duidelijk dat het om een groep kinderen gaat die bij elkaar moet blijven. En net als bij de jassen, zorgt de naam van de school op de paraplu’s dat ze minder snel gestolen worden. 
Bedrukte artikelen voor scholen

Linialen met naam van de school

In het kader van ‘iedereen hetzelfde’ kunnen ook andere kantoorartikelen uniform en altijd ter plekke beschikbaar worden gemaakt als een school deze laat bedrukken en in grote voorraad inslaat. Denk bijvoorbeeld aan linialen. Door deze te laten bedrukken, voorkom je ook dat ze gestolen worden. Mochten ze wel verdwijnen, dan kun je simpelweg middels een schrijven aan ouders vragen of ze thuis linialen met de naam van de school erop hebben gevonden, met het verzoek om deze te retourneren. Ook straal je met deze gepersonaliseerde linialen weer een extra stukje professionaliteit uit, en dat blijft toch altijd waardevol, ook voor een school.