Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

De komende jaren worden in het primair onderwijs, bij ongewijzigde omstandigheden, aanzienlijke lerarentekorten verwacht. In opdracht van het ministerie van onderwijs heeft onderzoeksbureau CentERdata in kaart gebracht hoeveel mensen er op dit moment zijn die wel een lesbevoegdheid hebben maar ergens anders werken of werkeloos zijn, de zogenoemde stille reserves. Dit meldt Onderwijs in Cijfers.

Uit onderzoek komt dat minimaal 17 duizend mensen met een Pabo of SEN diploma (de lesbevoegdheid voor het primair onderwijs), behaald na 1988, buiten het onderwijs werken en minimaal 14 duizend personen geen baan hebben en niet arbeidsongeschikt zijn. Voor mensen met een lesbevoegdheid voor het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs is dit respectievelijk 32 en 20 duizend. De stille reserve bestaat daarmee minimaal uit 83 duizend personen.

De stille reserve is over heel Nederland verdeeld. Ook de regio’s in de Randstad, waar de verwachte tekorten het grootst zullen zijn, hebben aanzienlijke stille reserves. Tenslotte, een groot deel van degenen die buiten het onderwijs werken verdient minder dan 80 procent van het lerarensalaris, gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdsgroepen.

De resultaten van het onderzoek laten geen volledig beeld zien. Dit komt om dat  de diplomagegevens pas vanaf 1988 bekend zijn. Dit betekent dat in dit onderzoek de meeste personen boven de 50 jaar niet betrokken zijn omdat van hen geen goede diplomagegevens beschikbaar zijn. De geanalyseerde stille reserve laat dus de minimale aantallen zien.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids