Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_slob__onderwijs__minister

Wetsvoorstel over meer ruimte voor nieuwe scholen


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) wil meer ruimte bieden voor het starten van nieuwe scholen en tegelijkertijd de kwaliteit waarborgen. De Kamer bespreekt zijn wetsvoorstel. Dit meldt de Tweede Kamer.

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Meer geld naar zij-instromers en regionale samenwerking lerarentekort


Zowel het subsidieplafond voor zij-instromers als het subsidieplafond voor de regionale aanpak van het lerarentekort worden verhoogd. Voor de zij-instromers komt 4,25 miljoen euro extra beschikbaar en naar de aanpak van het lerarentekort gaat 1,2 miljoen euro extra. Dit schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

OESO: Aantrekkelijk voor jonge mensen om leraar te worden in Nederland


Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het voor jonge mensen in Nederland aantrekkelijk om leraar te worden. Dat komt naar voren uit het rapport Education at a Glance 2019, waaruit onder meer blijkt dat het jaarsalaris van leraren in Nederland hoger ligt dan het OESO-gemiddelde. Dit melden VOS/ABB en de VO...

Normal_samenwerken__netwerken__teams

Experiment Regelluwe scholen wordt wederom uitgebreid


Het experiment Regelluwe scholen wordt uitgebreid naar scholen met het predicaat ‘voldoende’. Een motie daartoe van Kamerleden Van Meenen en Rog is aangenomen door de Tweede Kamer. Het experiment was tot nu toe alleen toegankelijk voor scholen die als goed of excellent worden bestempeld. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders. 

Normal_prinsjedag

Scholieren nemen Schouwburg over bij vijfde Kindertroonrede


Op dinsdag 17 september delen Haagse scholieren voor de vijfde keer hun plannen en ideeën voor Nederland. Zij presenteren hun troonrede in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg, voorafgaande aan de troonrede die middag in de Ridderzaal. Dit meldt het Nationale Theater.

Normal_rss_entry-197230

Inspectie onderzoekt islamitische scholen met lhbti-vijandig lesmateriaal


De onderwijsinspectie gaat onderzoeken of een aantal islamitische scholen over de schreef gaat met lesmateriaal waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft de inspectie dat opgedragen.

Normal_plasticsoup

Jongeren uitgedaagd om een plasticsoep-challenge aan te gaan


Afgelopen maandag heeft het Schoonhovens College het allereerste lespakket voor middelbare scholieren ontvangen over de uitdagingen van de plasticsoep. Het nieuwe lesmateriaal – ontwikkeld door de Plastic Soup Foundation in samenwerking met Globe Nederland – informeert leerlingen over deze problematiek en roept hen op om in actie te komen. Midde...

Normal_rss_entry-197194

Vier jaar cel voor laten verhongeren kinderen


Een stel uit het Brabantse Molenschot moet vier jaar de cel in, omdat ze hun kinderen zo lieten verhongeren dat ze daaraan bijna overleden. De rechtbank in Breda veroordeelde het paar donderdag wegens mishandeling, vrijheidsberoving en poging tot doodslag op vijf van hun zeven kinderen.

NOG Basisonderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk basisscholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Gotcha

Normal_lucy_reinen

Gotcha is te vertalen als ‘hebbes’. Het betekent dat iemand je gezien heeft, je begrepen heeft of te pakken heeft. Gotcha is ook de naam van een soort ‘beloningssysteem’. Ik zag de toepassing hiervan op Westglen school in Canada. Dit is een middle school met leerlingen tussen ongeveer 9 en 15 jaar oud (groep 7 en 8 basisschool en klas 1 en 2 voo...

NOG Interview

Veertig jaar Kindertelefoon: 'Kinderen zitten nog steeds met dezelfde soort vragen'

Normal_kindertelefoon


De Kindertelefoon bestaat veertig jaar. Op 10 mei 1979 begon het ouderinitiatief in een kleine ruimte op driehoog in de Amsterdamse Jordaan. Kinderen konden anoniem en grat...