Gratis schoolmaaltijden niet belangrijk genoeg voor voor coalitiepartijen

Het voorstel om in 2025 door te gaan met het uitdelen van gratis schoolmaaltijden, krijgt niet genoeg steun in de Tweede Kamer. Onder meer de aankomende coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben tegengestemd. D66, Volt, DENK, GroenLinks-PvdA en SP vonden het jammer dat hier in het hoofdlijnenakkoord geen geld voor was gereserveerd en hoopten dat - tevergeefs - recht te trekken met hun motie.

Een kleine twee jaar geleden begonnen scholen maaltijden uit te delen. Dat gebeurde op verzoek van de Tweede Kamer, die hoopte dat kinderen hierdoor niet meer met honger in de klas hoefden te zitten.

De partijen die de motie hebben ingediend, wijzen op de positieve evaluatie van deze tijdelijke regeling. Kinderen hebben meer energie en concentratie, eten gevarieerder en gezonder en hebben minder stress. Daarom hoopten zij hier een structurele regeling van te maken. Die had dan moeten worden aangekondigd in het regeerprogramma, de meer gedetailleerde uitwerking van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet.

Armoede onder kinderen

Eddy van Hijum van NSC liet zich hier vorige week bij een debat kritisch over uit. Hij vond dat de nieuwe kabinetsploeg de ruimte moet krijgen om zelf plannen te maken, na een "bredere discussie" over armoede onder kinderen.

Door: ANP