Leerplicht houdt 13.700 jongeren niet tegen, aantal thuiszitters stijgt nog steeds

De groep jongeren die ondanks een leerplicht thuiszit, is in een jaar tijd met een derde gegroeid tot afgerond 13.700 in het schooljaar 2022-2023. Dat meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een Kamerbrief. Dat komt onder andere doordat het gemeenten niet lukt om onderwijs te regelen voor kinderen van asielzoekers.

Het aantal jongeren dat langer dan drie maanden thuiszit, is met 74 procent gestegen tot ruim 5500.

Vrijstelling van leerplicht 

De jongeren met een vrijstelling van de leerplicht zijn hier niet bij gerekend. Ook die groep is overigens gegroeid, met 14 procent naar 8400 jongeren. Het gaat hier om jongeren die om psychische of lichamelijke redenen geen onderwijs kunnen volgen en daarom zijn vrijgesteld.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Gemeenten hebben deze cijfers aangeleverd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De branchevereniging voor leerplichtambtenaren Ingrado heeft hier onderzoek naar gedaan.

Onderwijs regelen 

Sinds oktober zijn regels van kracht die het makkelijker moeten maken om onderwijs te regelen voor kinderen van asielzoekers en andere nieuwkomers als de nood hoog is. Het ministerie van Onderwijs verwacht dat de effecten hiervan volgend jaar zichtbaar zijn.

Minister Paul probeert op verschillende manieren ervoor te zorgen dat minder kinderen thuiszitten zonder les te krijgen. Zo gaat ze het recht op extra ondersteuning voor leerlingen die zorg nodig hebben wettelijk vastleggen. Ook wil ze het makkelijker maken om digitaal onderwijs te volgen.

Door: ANP