Alle basisscholen uit gemeente Losser komen in aanmerking voor bibliotheek

De gemeente Losser gaat zich de komende jaren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties inzetten voor het versterken van de leesvaardigheid. Alle basisscholen in Losser krijgen dan ook een eigen bibliotheek. Dat meldt Twentefm.

Leerlingen uit de gemeente werden al zoveel mogelijk gestimuleerd om een boek te pakken en te gaan lezen. De onderbouw van basisscholen werkt al met zogenoemde taalklassen. Een aantal leerlingen had namelijk een te kleine woordenschat. Daarop trok de gemeente aan de bel en besloot intensief in te zetten op een grotere woordenschat voor kinderen. “Als je een bredere woordenschat hebt is dat ook een soort kapstok waar je weer nieuwe woorden aan kan ophangen.”

Verhaalsommen 

Vroeger hield het vak rekenen gewoon ‘optellen’ en ‘aftrekken’ in. Tegenwoordig krijgen leerlingen verhaalsommen voor hun kiezen. Er wordt een heel verhaal aan het kind voorgelegd, en daar staat dan tegelijkertijd ook de som in die men moet oplossen. Kinderen die de taal niet helemaal vaardig zijn, zullen de tekst dus niet goed lezen of begrijpen en raken dan ook met rekenen achterop.

Bibliotheek 

Om leerlingen uiteindelijk meer te laten lezen is het de bedoeling dat op alle basisscholen in de gemeente Losser een bibliotheek wordt gerealiseerd. Op drie scholen is op dit moment al een bibliotheek aanwezig.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk