Rapport vol met onvoldoendes voor Onderwijsgroep Amstelland

Voor de kerst kondigde Ineke van der Linden, het enige lid van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Amstelland, al aan dat ze zou vertrekken. Nu blijkt echter dat deze stap werd gezet kort na de bekendmaking van een negatief rapport door de Inspectie van het Onderwijs. Dit meldt 1Amstelveen.

Geen gedeeld beeld op basisonderwijs van onderwijsgroep

De essentie van de kritiek die de Inspectie van het Onderwijs bekendmaakt in haar rapport is het feit dat de basisscholen binnen de onderwijsgroep geen gedeeld beeld zouden hebben over wat onder ‘goed onderwijs’ wordt verstaan. Zo zouden de doelen die door het bestuur zijn opgesteld niet duidelijk zijn. Hierdoor is het voor de mensen die deze doelen dienen te behalen, zoals de leerkrachten, onduidelijk wat er van hen verwacht wordt.

Kritische opmerkingen over bestuur

Naast dat het bestuur dus doelen niet duidelijk stelt en communiceert naar de betrokkenen, heeft de Inspectie van Onderwijs nog een kritische opmerking richting het bestuur. Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland zou namelijk de ambities en doelen niet stimuleren binnen de basisscholen. Veelal wisten leerkrachten of ander onderwijspersoneel niet eens wat deze doelen en ambities waren.

Rapport: onvoldoende

De Inspectie maakte aan de hand van bovenstaande bevindingen een rapport op. De onderwijsgroep blijkt uiteindelijk op twee van de drie criteria onvoldoende te scoren. Dit is overigens niet de eerste keer dat de groep onvoldoende scoort. Zo ontvingen ze in 2021 en 2022 ook al een onvoldoende in hun beoordeling. Binnen Onderwijsgroep Amstelland vallen bijna alle rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen in de omgeving van Amstelveen en Oudekerk. Het zou specifiek gaan om dertien scholen, 323 medewerkers en meer dan 4600 leerlingen. Gezien de omvang van de scholengemeenschap is het dus belangrijk dat de Onderwijsinspectie een opvolgend onderzoek instelt om te kijken of de problemen zijn verholpen. En dat is precies wat de inspectie in 2024 zal doen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer