Basisschoolleerlingen in Enschede wijzen de ouders op hun parkeergedrag

Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen veroorzaken in Enschede soms overlast of gevaarlijke situaties in de woonwijken rondom de school. Dat bestaat uit de auto op de stoep parkeren, de straat blokkeren of dubbel parkeren. Leerlingen van basisschool Sint Jan in Enschede zijn het helemaal zat en komen in actie. Dat meldt RTV Oost. 

Wijkagent Mehmet Kemaloglu vindt het inzetten van leerlingen zeer effectief om de ouders aan te sporen tot beter gedrag. Er zijn ouders die namelijk nergens rekening mee houden en daardoor komt de veiligheid soms in gevaar. Nu de leerlingen de ouders aanspreken op hun gedrag hoopt de wijkagent dat de ouders zich een stuk bewuster worden.

Proef en project 

Het aanspreken van de ouders is een proef en project van de Provincie Overijssel. “Het is een idee van de leerlingen zelf. Nu het ook nog eens donkerder wordt is het belangrijk dat ouders goed opletten, want kinderen zijn kwetsbaar. Het is mooi dat de kinderen zelf kunnen helpen”, aldus Arwin de Hoog van de provincie. 

De controle van de leerlingen vindt de komende weken steekproefsgewijs plaats. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk