Spelen en klimmen in een natuurgebied goed voor ontwikkeling kinderen

Vroeger was het vrij gewoon dat kinderen zich bezighielden met activiteiten als in bomen klimmen, op geheime plekken spelen of het bouwen van hutten in de bosjes. De afgelopen decennia lag de focus meer op veiligheid en bescherming. Angst dat een kind zich bezeert, maar bijvoorbeeld ook angst voor verkeer en sociale druk, leidt bij veel ouders tot overbescherming van hun kinderen. Dat meldt ANP Expert Support. 

Niet doen, zeggen deskundigen. Vrij buiten spelen en ontdekken is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk moeten we kinderen beschermen tegen grote risico’s, maar ze moeten wel ruimte hebben om zelf hun grenzen te verkennen èn te verleggen. En dan hoort een buil of een schaafwond erbij, dat is helemaal niet erg.

Risicovol spelen 

Uit onderzoek blijkt dat bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden, van essentieel belang zijn voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.

Risicovol spelen maakt een kind zelfbewuster, onafhankelijker en gezonder, zowel mentaal als fysiek.

Door: Nationale Onderwijsgids