Helft van de Drentse basisscholen is over 10 jaar veel te klein

De helft van de Drentse basisscholen die sinds 2012 zijn gebouwd of verbouwd, barsten nu alweer uit hun voegen. Van de 45 nieuwbouwscholen die RTV Drenthe sprak kampen er 22 met ruimtegebrek. Er zitten veel meer kinderen op de school dan werd verwacht. Dat meldt RTV Drenthe. 

De afgelopen tien jaar ging men vooral uit van een krimp. Er zou een afname zijn van het aantal leerlingen op de korte en middellange termijn. Maar bij de helft is die trend niet doorgezet of het aantal leerlingen is juist gegroeid. Veel scholieren krijg nu dan ook les in personeelskamers, omgebouwde handvaardigheidslokalen en in nood-units naast de scholen. 

De Mariaschool 

Ook in Eelde (vlak onder Groningen) weten ze alles van ruimtegebrek. Sinds 2019 zitten De Mariaschool en De Veenvlinder in een nieuwe accommodatie, maar die is nu alweer te klein. In een oud schoolgebouw krijgen nu vier groepen noodgedwongen les, en dat schoolgebouw staat een kilometer verderop. Na overleg met de gemeente is ervoor gekozen dat De Mariaschool nu een nieuwe, eigen locatie krijgt. Tot die tijd moeten ze het doen met wat ze nu hebben.

Nieuwbouwsscholen 

Het zijn vooral nieuwbouwscholen die in Drenthe uit hun voegen barsten. Op veel andere scholen is juist een daling te zien van het aantal leerlingen. De Marskramer in Assen is juist gekrompen (van 648 leerlingen in 2011 naar 219 in 2021) en ook basisschool Panta Rhei heeft veel minder leerlingen (80 in 2011 naar 44 in 2021).

Daling aantal basisscholen 

Ook het aantal scholen daalt nog steeds. Aan het begin van dit schooljaar telde Drenthe 254 basisscholen, dat zijn er 45 minder dan tien jaar ervoor. Ook al sluit een school, er blijft altijd een clubje over. “De sluiting van scholen uit omliggende dorpen kan ervoor zorgen dat het aantal leerlingen op een andere school juist meer toeneemt dan verwacht”, aldus Imke Oosting van Trendbureau Drenthe.

Er is nog een reden waarom scholen in vooral nieuwbouwwijken groeien. De scholen trekken een lastig te voorspellen aantal nieuwe leerlingen aan. Dat blijkt ook uit landelijk onderzoek. 

Door: Nationale Onderwijsgisds /Femke van Arendonk