Playground nummer zes in Tilburg officieel geopend

 Op woensdag 11 mei is aan de Kruizemuntweg de zesde Krajicek Playground in Tilburg geopend! Wethouder Cultuur en Jeugd, Marcelle Hendrickx heeft de Playground Kruizemuntweg niet alleen geopend met de onthulling van het naambord, ook liet zij zichzelf – op blote voeten- van haar sportieve kant zien! Dat meldt de Krajicek Foundation. 

Ook deze zesde Playground in Tilburg is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Tilburg, Sportbedrijf Tilburg, R-Newt jongerenwerk en de Krajicek Foundation. Daarnaast heeft specifiek deze Playground financiële ondersteuning gekregen vanuit 3 Tilburgse fondsen. Dat zijn de Stichting Bergmansfonds, het Jopiefonds en Stichting ViVant. Zij steunen de Krajicek Scholarshippers in het studiejaar 2022 – 2023, zodat deze Tilburgse jongeren een studiebeurs krijgen, in ruil voor activiteiten op deze Playground.

Multifunctionele sportvelden 

Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation door heel Nederland Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij, minimaal twee keer per week, begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen. De Scholarshippers zijn rolmodellen in de wijk. Zo begeleiden zeer gemotiveerde jongeren uit de wijk zelf de activiteiten en werkt dit voor de hele buurt positief. De Krajicek Scholarshippers werken samen met de buurtsportcoaches van Sportbedrijf Tilburg.

Buurtsportcoaches 

Regiomanager Hasan Abaka van de Krajicek Foundation: “Op de Playground zullen minimaal twee keer per week activiteiten worden verzorgd door professionele buurtsportcoaches. Belangrijke partner voor ons daarin is Sportbedrijf Tilburg. Daarnaast zorgen we vanuit de Krajicek Foundation voor Scholarshippers die de activiteiten begeleiden. Dit zijn jongeren in de omgeving van de Playground die zich in ruil voor een studiebeurs willen inzetten voor de buurt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dit een levendige plek is én blijft!"

“Ook op deze nieuwe Playground streven we naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Voor ons is sport het instrument daartoe”, vertelt Abaka.

Scholarshippers 

Momenteel zijn er diverse Scholarshippers vanuit de Krajicek Foundation actief in Tilburg. Zij zorgen er samen met de partners voor dat vele kinderen wekelijks gratis buiten kunnen sporten en spelen, wat helpt om de beste versie van zichzelf te kunnen worden.

Met de opening van deze Playground, liggen er zes Krajicek Playgrounds verspreid door Tilburg.

Door: Nationale Onderwijsgids