Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het totaal beschikbare subsidiebedrag voor de verbetering van het binnenklimaat en energiebesparing met € 5 miljoen verhoogd tot ruim 103 miljoen euro.

Het bedrag van 5 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld voor een aantal experimenten in het kader van het integraal aanbesteden. Het bleek echter niet mogelijk tijdig een regeling tot stand te brengen.

Gemeente- en schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend tot 125%, kunnen nu alsnog de volledige aanvraag gehonoreerd krijgen. Gemeenten hoeven hiervoor geen bijzondere actie te ondernemen.

Bron: PO-Raad