Uitbreiding en renovatie voor Basisschool Het Mozaïek in Haren

Het schoolgebouw van Het Mozaïek - school met de Bijbel - gevestigd aan de Tussenziel in Haren, wordt verduurzaamd, gerenoveerd en krijgt er een extra lokaal bij. In de komende maanden wordt het exacte plan uitgewerkt en start de vergunningenprocedure. Dit meldt de gemeente Groningen. 

De plannen maken onderdeel uit van het scholenplan Gro-Up van de gemeente Groningen. “We werken aan een kwaliteitsimpuls van diverse scholen in de gemeente Groningen. Tegelijkertijd met nieuwbouw, nemen we dan ook de verduurzaming van de school onder handen. Na de verbouwing zitten de leerlingen en leerkrachten van Het Mozaïek weer in een mooi, fris en duurzaam gebouw”, aldus Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs. 

Verduurzaming 

Het Mozaïek krijgt er een extra lokaal bij. De school heeft namelijk te maken met een stijging van het aantal leerlingen. In 2019 is al besloten het schoolgebouw te verduurzamen en te renoveren. Deze werkzaamheden worden nu - samen met de uitbreiding - in het ontwerp verwerkt. Hiermee voldoet het nieuwe schoolgebouw aan de huidige geldende regels en wordt het een prachtig nieuw onderkomen voor de kinderen. Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels met andere kleuraccenten en een extra lokaal. Aan de binnenkant vinden veel functionele en onderwijskundige aanpassingen plaats. Transparantie, lespleinen, stilteruimten en een open teamkamer zijn hierbij de belangrijkste aanpassingen. Het schoolgebouw wordt met behulp van o.a. warmtepompen, een nieuw ventilatiesysteem en zonnepanelen gasloos en energiezuinig.

Gymvoorziening 

In 2021 is de nabijgelegen gymvoorziening afgebrand, die herbouwd wordt. In de komende maanden vindt een nadere uitwerking van de plannen plaats.Het is de bedoeling om in mei van dit jaar te starten met de verbouwing en eind 2022 de werkzaamheden af te ronden. De kinderen krijgen tijdelijk onderdak in het schoolgebouw van de voormalige basisschool De Linde, aan de Hertenlaan in Haren.  

Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels met andere kleuraccenten en een uitbreiding. Voor de wegenstructuur en/of de directe omgevingen zijn er geen veranderingen. 

Door: Nationale Onderwijsgids