Schoolzwemmen is niet op elke school nodig vindt minister Helder

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport antwoord op Kamervragen mede namens onderwijsminister Dennis Wiersma dat schoolzwemmen geen wettelijke taak is voor het onderwijs. Juist vanwege het feit dat een klein percentage van de kinderen geen zwemdiploma heeft. Dit meldt VOS/ABB. 

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) had naar aanleiding van een onderzoek van het Mulier Instituut aan de bel getrokken. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat steeds minder scholen schoolzwemmen aanbieden. Van Nispen wilde van de minister weten of zij het wenselijk vindt dat alle kinderen weer schoolzwemmen krijgen. De minister vindt dat dus niet nodig, omdat slechts een klein deel van de kinderen geen zwemdiploma heeft. “Uit de meest recente cijfers blijkt dat 4 procent van de kinderen tussen de 11 en 16 jaar geen zwemdiploma heeft”, aldus Helder.

Subsidieregeling 

Scholen die wel schoolzwemmen willen aanbieden kunnen dat in samenwerking met de gemeente doen. Daarvoor kunnen de scholen gebruikmaken van de subsidieregeling Impuls en Innovatie bewegingsonderwijs

Door: Nationale Onderwijsgids