Werkzaamheden nieuwbouw Peter Petersenschool Haren in mei van start

Het college van B&W stelt voor in mei 2022 te starten met werkzaamheden voor de nieuwbouw van de Peter Petersenschool. Daarvoor vraagt het college een krediet aan bij de raad van 2.399.000 euro. Als de raad instemt en alles volgens planning verloopt is de nieuwbouw begin 2023 klaar. Dit meldt de gemeente Groningen. 

Wethouder onderwijshuisvesting Carine Bloemhoff: “Via het scholenplan Gro-Up investeert de gemeente de komende jaren miljoenen in onderwijshuisvesting, onder andere in Haren. Met de nieuwbouw krijgt de Peter Petersenschool een prachtig nieuw onderkomen. Een fijn, aantrekkelijk en gezond schoolgebouw zorgt voor een prettige werk- en leeromgeving voor kinderen en leerkrachten. En dat is waar we het voor doen! ”.

Ook verbouwing huidige gebouw 

Het bestaande Visio gebouw wordt gesloopt, daarvoor in de plaats een komt een nieuw gebouw. De zogeheten “torteltuin” wordt verplaatst en het schoolplein heringericht. Een deel van de leerlingen krijgt tijdens de bouw tijdelijke huisvesting in het naastgelegen Zernike college. De Peter Petersenschool krijgt vier extra lokalen en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein. Dat leerplein is ook te gebruiken als ruimte om met alle kinderen en ouders samen te zijn. Alle groepen hebben straks directe toegang vanuit het lokaal tot het nieuw in te richten groene speelplein. Naast de uitbreiding heeft de Peter Petersenschool zelf besloten om het huidige gebouw ook grondig onder handen te nemen. Het twintig jaar oude gebouw voldoet op een aantal punten niet meer aan de eisen die aan modern schoolgebouw gesteld worden. Zo wordt er met eigen geld fors verbouwd om een aantal verbeteringen te realiserenBij de interne verbouwing wordt ook de ventilatie van de bestaande lokalen en ruimten verbeterd dankzij een bijdrage van het Rijk en gemeente Groningen in het kader van de Suvis-regeling.

Moderne uitbreiding 

Samen met architectenbureau KAW en adviesbureau BCN heeft de Peter Petersenschool een passend ontwerp gemaakt voor een moderne uitbreiding van de school. Hierbij staan begrippen als samen werken en leven, transparantie en verbinding en duurzaamheid centraal.

Auto te gast

Voor OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren is het ontwerp inclusief een gymzaal bijna gereed. De openbare ruimte rondom de Peter Petersenschool en OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren wordt nieuw ingericht.  Door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Rummerinkhof, het fietsparkeren maximaal te faciliteren en de parkeermogelijkheden voor auto’s beperkt te houden, worden ouders en kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd om op de fiets of lopend naar school te komen. Dat leidt tot een integrale, veilige en groene schoolomgeving waar de fiets en voetganger centraal staan. De auto is overal te gast. Vanzelfsprekend blijven alle verkeersstromen mogelijk en blijven de bedrijven ook gewoon bereikbaar. De nieuwbouw van het IKC inclusief de openbare ruimte kan in de eerste helft van 2022 verder worden uitgewerkt. Eind 2022 wordt het benodigde uitvoeringskrediet aan de raad voorgelegd.

Gro-Up

De gemeente Groningen investeert - via het scholenplan Gro-Up - de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen.

Door: Nationale Onderwijsgids