Minder fietsers gewond in 2020, maar wel vertekend beeld vanwege lockdown

In 2020 zijn in het verkeer ongeveer 12.000 fietsers gewond geraakt. Dat meldt de SWOV. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019, toen er 14.000 fietsers gewond raakten. De Fietsersbond slaat alsnog alarm, omdat de echte cijfers waarschijnlijk een stuk hoger liggen en de daling vooral wordt veroorzaakt door de lockdown-maatregelen van vorig jaar. Directeur Esther van Garderen: “De tijd van beloftes is voorbij, er is echt actie nodig.” Dit meldt de Fietsersbond. 

In september concludeerde VeiligheidNL dat het aantal gewonde fietsers zeker drie keer hoger ligt dan de huidige cijfers laten zien. Dat zou voor 2020 betekenen dat het aantal gewonden uitkomt op ongeveer 35.000. Dat is onacceptabel voor de Fietsersbond. “Zeker in deze tijd waarin de ziekenhuizen het al moeilijk genoeg hebben, heeft de overheid een morele plicht om het aantal gewonden in het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Er is veel extra geld nodig, maar het gaat ook om daden.”

Verlagen maximumsnelheid 

De Fietsersbond heeft een top 10 van maatregelen opgesteld waarmee de verkeersveiligheid voor fietsers snel moet verbeteren. Het eerste en belangrijkste punt daarop is het omlaag brengen van de maximumsnelheid voor auto’s naar 30 en 60 km/uur. Esther van Garderen: “Het is heel simpel: lagere snelheden zorgen voor minder ernstige ongevallen, daar is iedereen het over eens. De Tweede Kamer heeft zich hier al voor uitgesproken, maar het nemen van concrete maatregelen gaat veel te langzaam. Rond basisscholen is dat heel zichtbaar, waar ouders uit angst dat hun kind wordt aangereden, maar met de auto gaan en daarmee het probleem onbedoeld juist vergroten.”

Reductie verkeersongevallen 

De Fietsersbond verwacht dat deze punten flink zullen bijdragen aan de reductie van het aantal verkeersongevallen. In 2022 besteedt de organisatie veel aandacht aan verkeersveiligheid.

Door: Nationale Onderwijsgids