Ministerie: wettelijke eisen voor scholen wat betreft kwaliteit lesboeken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is niet van plan om gesprekken te organiseren over de inhoud van schoolboeken. Twee deskundigen pleitten zaterdag in NRC voor bijeenkomsten om de kwaliteit van lesboeken en andere leermiddelen te bespreken. Het ministerie vindt dat scholen en uitgevers hierover gaan.

NRC meldde zaterdag op basis van onderzoek dat de vier grootste educatieve uitgevers van Nederland bewust bepaalde woorden, afbeeldingen en ideeën uit boeken voor het basisonderwijs weren. Dat gebeurt vooral om te voorkomen dat streng christelijke scholen dat graag willen. Uitgevers mijden bijvoorbeeld tatoeages, echtscheidingen, toveren, woorden als "jeetje" en "kop" en de evolutietheorie, komt naar voren uit het onderzoek.

Brede discussie 

Onderwijskundige Arno Reints zegt in het NRC-artikel dat er een brede discussie gevoerd zou moeten worden over de kwaliteit van schoolboeken, en dat ook dit soort kwesties daar aan bod kunnen komen. Hoogleraar Paul Leseman onderschrijft dat in de krant, en suggereert dat het ministerie zoiets zou kunnen opzetten. Het ministerie ziet daar "vooralsnog geen aanleiding" toe.

Wettelijke eisen

"Gezien de grondwettelijke vrijheid past het de overheid niet om uitgeverijen voor te schrijven aan welke voorwaarden hun leermiddelen moeten voldoen, of om voor scholen te bepalen welke leermiddelen zij moeten gebruiken", laat het ministerie naar aanleiding van de publicatie weten. Het ministerie wijst er wel op dat er wettelijke eisen zijn waar de scholen zich aan moeten houden. Ook zaken die in bepaalde kringen gevoelig liggen, zoals seksualiteit en de evolutietheorie, moeten onderwezen worden. Hier ziet de inspectie op toe.

Door: ANP