Voelt een kind zich onveilig op school? Ouders kunnen met klacht nergens heen

Ouders kunnen nergens terecht als hun kind zich onveilig voelt op school. Dit staat in een rapport van oudervereniging Balans. Er kwamen de afgelopen maanden 350 meldingen van ouders binnen bij een speciaal meldpunt van Balans. Die gingen voornamelijk over onveilige situaties buitenshuis. Ruim 80 procent ging over het onderwijs. Dit meldt EenVandaag.

De meldingen gaan bijvoorbeeld over leerlingen die geslagen, gepest of seksueel geïntimideerd worden terwijl school niets doet om het te stoppen. Ook gaan er meldingen over leerkrachten die kinderen te hardhandig vastpakken, schreeuwen en schelden. 

Leerplichtambtenaar

Het blijkt voor ouders heel lastig om aandacht te krijgen voor deze klachten. De school gelooft ze vaak niet of neemt het op voor de leerkracht in kwestie. Als ouders uiteindelijk besluiten om hun kind thuis te laten, dan krijgen ze problemen met de leerplichtambtenaar.

Uit het meldpunt komt ook naar voren dat ouders, die een klacht indienen, daarna zelf het mikpunt van pesterijen worden. 

Veilig Thuis

Volgens directeur Joli Luijckx van Balans ontbreekt het op dit moment aan een onafhankelijke organisatie die de meldingen van de ouders kan onderzoeken. Veilig Thuis geeft aan dat zij alleen onveilige situaties binnenshuis natrekken, zij doen niets met onveilige situaties buiten de woonomgeving. Ze kunnen de ouders alleen maar advies geven.

Aangifte doen

Balans zou graag willen dat de Onderwijsinspectie of Veilig Thuis wel de bevoegdheid krijgen om de cases van ouders te onderzoeken. Het Ministerie van Onderwijs wijst er in een reactie op dat scholen zelf de mogelijkheid hebben om bij incidenten in te grijpen. Een woordvoerder geeft aan: “Bij strafbare feiten roepen we altijd op om aangifte te doen.”

Door: Nationale Onderwijsgids