Een jaar MuziekopleidersAkkoord, Koningin Máxima aanwezig bij bijeenkomst

Hare Majesteit Koningin Máxima woont op woensdag 6 oktober, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, een bijeenkomst bij ter gelegenheid van één jaar MuziekopleidersAkkoord. Het akkoord bevat een samenwerking voor de lange termijn tussen de pabo’s en conservatoria met als doel muziekonderwijs voor alle kinderen op alle basisscholen in Nederland en het Caribisch gebied. De bijeenkomst vindt plaats in het HKU Conservatorium in Utrecht. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Betrokkenen van de opleidingen en uit het onderwijs blikken, in bijzijn van Koningin Máxima, terug op behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Zoals de lesfilms gemaakt door studenten van het Conservatorium van Amsterdam waarmee pabostudenten van onder andere Hogeschool InHolland Haarlem basisvaardigheden leren voor keyboard, gitaar en percussie. Daarnaast zijn er afgelopen jaar online coachingstrajecten opgezet door studenten van ArtEZ Conservatorium Zwolle voor pabostudenten van Stenden Hogeschool.

Aandacht voor stroeve zaken

Ook is er aandacht voor zaken die nog stroef lopen zoals continue uitwisseling van expertise, het combineren van muziekonderwijs en muziektechnologie zoals elektronische instrumenten, software en opnameapparatuur en lesprogramma’s die niet voldoende op elkaar aansluiten. Het doel van de bijeenkomst, waarbij studenten en kinderen muzikale optredens geven, is te onderzoeken hoe er de komende jaren nog meer resultaat geboekt kan worden.

Gemotiveerd voor muziekonderwijs

Met het ondertekenen van het akkoord vorig jaar, ook in bijzijn van Koningin Máxima, ligt de samenwerking tussen pabo’s en conservatoria op landelijk niveau voor nu nog elf jaar vast. Door muziekonderwijs in de lerarenopleidingen te verankeren is de nieuwe generatie groeps- en vakleerkrachten goed toegerust en gemotiveerd om muziekonderwijs te geven.

Het MuziekopleidersAkkoord is een initiatief van Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs, Netwerk Muziek, Netwerk Muziekdocenten Pabo, Opleiders Overleg Docent Muziek en de stichting Méér Muziek in de Klas.

Door: Nationale Onderwijsgids