VVN Verkeersexamen van start op basisscholen

Van maandag 29 maart tot en met woensdag 31 maart vindt het VVN theoretisch Verkeersexamen plaats. Jaarlijks doet 95 procent van alle basisscholen hieraan mee. Veilig Verkeer Nederland leverde dit jaar 170.000 verkeersexamens uit en ziet een flinke toename in het aantal digitale examens: 43 procent van alle kinderen maakt dit jaar het theoretische deel van het Verkeersexamen digitaal. Vorig jaar was dit nog 35 procent. Dit meldt Veilig Verkeer Nederland (VVN). 

De 25 vragen uit het examen zijn gericht op veiligheidsbewustzijn, verkeerskennis, vaardigheid en houding. Ook komen regels omtrent afleiding, spoorwegovergangen en groepsverkeer naar voren. Statistieken uit voorgaande jaren laten zien dat kinderen doorgaans vooral moeite hebben met het juist interpreteren van het verschil tussen voorgaan en voorrang. Ook ouders blijken niet altijd het verschil te kennen. Sinds de lancering van het Nationaal Verkeersexamen in 1932, hebben ruim 17 miljoen kinderen het Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland afgelegd.

Leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord. In aanloop naar het Verkeersexamen deelt Veilig Verkeer Nederland met alle leerlingen alvast een belangrijke tip: voorrangsregels gelden alléén voor bestuurders en dus niet voor voetgangers. Regels over voorgáán gelden voor al het verkeer.

Opmars digitaal Verkeersexamen

Een door VVN veelgehoord voordeel van het digitale verkeersexamen, is dat de leerlingen onder meer door middel van filmpjes en interactieve vragen nog beter worden getoetst. Ook kunnen de vragen worden voorgelezen, zodat het minder om leesvaardigheid draait en nog meer om verkeersinzicht.

VVN Praktisch Verkeersexamen

Na het Theoretisch Verkeersexamen volgt van april tot en met juni het VVN praktisch Verkeersexamen. Dit praktijkdeel kunnen kinderen aan de hand van een app nu al oefenen. Het gaat om de VVN Examen-App. Deze nieuw ontwikkelde applicatie bevat volgens Veilig Verkeer Nederland onderwerpen waar kinderen in de praktijk de meeste moeite mee hebben. Volgens de organisatie doen ouders er verstandig aan om samen met hun kind te oefenen. De praktijk leert dat ook het verkeersinzicht van volwassenen soms nog extra aandacht vergt.

Door: Nationale Onderwijsgids