De interactieve gymzaal van het Prima in Arnhem
In de gymzaal van het Prisma in Arnhem is een interactieve omgeving gecreëerd die alle leerlingen door middel van beeld en geluid uitdaagt om fysiek in beweging te komen. Het geheel kan creatief, competitief dan wel ter bevordering van het samenwerken ingezet worden.

Meer informatie
  • De maatschappelijke tendens is dat jongeren steeds minder bewegen en in plaats daarvan steeds meer achter de computer zitten. Dat is een kant van de digitale revolutie die minder wenselijk is. Een bedrijf als Nintendo heeft daar handig op ingespeeld door de Wii op de markt te brengen. Een ingenieus idee om te voldoen aan de behoefte van jongeren, namelijk het spelen van computerspelletjes, en het bevorderen van gezond gedrag.
  • Onze leerlingen maken deel uit van de maatschappij. Zij zijn geïnteresseerd in en worden opgevoed met de computer en met het spelen van games. Veel van onze leerlingen zijn echter beperkte in mogelijkheden tot bewegen, zowel motorisch als sociaal.
  • Als moderne VSO school brengen we de leerlingen in beweging en verzorgen we onderwijs waarin de computer (ICT) onderdeel is van hun wereld. Met dit project willen we beide zaken combineren. Daarbij zijn expressie, fysieke beweging, samenwerken, muziek, initiatief nemen de belangrijkste elementen. De Wi kan daarbij voor alle leerlingen ingezet worden; van hoog tot laag intelligentieniveau, van motorisch/fysiek zeer beperkt tot volledig mobiel.
  • Het Prisma biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 13 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking en maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten, een overkoepelende organisatie voor het speciaal onderwijs.
     
Bron: Kennisnet