De ideale schooldag: kinderen willen ontdekken, bewegen en naar buiten

Op hun ideale schooldag willen kinderen vooral ontdekken: dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, en op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR-bril). Dat blijkt uit onderzoek onder kinderen (en hun ouders) dat PACT voor Kindcentra liet uitvoeren door bureau Qrius en dat dinsdag 24 november tijdens een webinar is gepresenteerd. Dit meldt het Kinderopvangfonds.

Kinderen vinden het heel erg belangrijk dat ze op hun ideale dag bewegen en buiten kunnen zijn. 94 procent van de kinderen geeft aan tijdens schooltijd meer te willen bewegen dan nu, 77 procent wil vaker buiten les. Veel kinderen (83 procent) willen ook dat er meer ruimte is voor creatieve activiteiten. Ook willen kinderen vaker gastles van “interessante mensen” (83 procent). Ten slotte vinden kinderen het belangrijk om meer mee te praten over wat voor hen een fijne schooldag is (77 procent). Kinderen willen gedurende de dag veel variatie; veel meer dan nu.

Uitgedaagd

Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef gehouden onder 1.751 basisschoolleerlingen van groep drie tot en met acht én hun ouders. 34 procent van deze kinderen gaat ook naar de buitenschoolse opvang. Een deel van deze kinderen heeft op een oefenblad hun ideale dag helemaal uitgedacht, van ‘s ochtends vroeg tot laat. Ze zijn uitgedaagd om na te denken, los van wat er nu is, in een combinatie tussen wat nu kinderopvang- en basisschooltijd is, zonder de strikte grenzen.

Ouders denken ouderwetser

Vervolgens is ook ouders gevraagd wat zij van deze ideale dag vinden. Zij denken wat ‘ouderwetser’ en vinden dat scholen het accent moeten leggen op vakken als lezen, schrijven en rekenen. Ze zijn bang dat hun kinderen deze essentiële vakken niet goed onder de knie zullen krijgen, met alle gevolgen voor hun schoolloopbaan en verdere carrière van dien. De meeste ouders (60 procent) zijn positief over het combineren van de basisschool en de naschoolse opvang. Een klein deel (12 procent) is negatief, met name omdat ze het voor kinderen belangrijk vinden om naar huis te komen en/of omdat ze zelf willen beslissen of hun kind een lange schooldag heeft of niet.

Door: Nationale Onderwijsgids